Кошик покупок (0)
Ваш кошик порожній!

Умови згоди

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Дана Угода (далі також - «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Сайту і загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також - «Власник Сайту»), з одного боку, і фізичною або юридичною особою Замовником, який прийняв умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно (далі також - «Користувач сайту»), з іншого боку, далі при спільному згадуванні іменовані «сторони», а окремо - «Сторона». Ця Угода та відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством.

 

Загальні положення угоди

У цьому документі та таких, що випливають або пов'язані з ним відносинами Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

а) Сайт Власника / Сайт - інтернет-сайт, розміщені в домені Власника сайту і його піддоменів.

б) Угода - цю угоду з усіма доповненнями і змінами.

в) Адміністрація / представник Сайту, Власника Сайту - особа уповноважена Власником сайту на дії передбачені Угодою.

г) Відвідувач - будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом розміщеним на Сайті.

д) Користувач - дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені і в інтересах представленого ним юридичної особи.

Будь-який відвідувач сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати Користувачем.

Сайт містить інформацію і матеріали про товари і послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві в разі укладення реального договору. Якщо якась фізична особа зареєструвалася як Користувач від його імені  його, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з наступними з цього наслідками.

Зокрема, при використанні Сайту, Користувач не має права видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет , а також вводити користувачів, Сайт та його представників в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів.

У разі виявлення порушення прав та / або інтересів у зв'язку з використанням Сайту, в тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Власника сайту, шляхом подання відповідного письмового повідомлення, повідомлення по телефону з докладним викладом обставин порушення і / або гіпертекстової посиланням на сторінку, яка містить матеріали, якими порушуються відповідні права і / або інтереси Сайту.

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

Всі об'єкти, доступні за допомогою Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп'ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, розміщені в рамках Сайту, є об'єктами виняткових прав Сайту і інших правовласників. Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Сайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті Контенту, а також елементів, що входять до складу Сайту: дизайну, комп'ютерних програм і баз даних, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, суворо заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та ув'язненими Договорами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачу за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли користувач отримав такий дозвіл від сайту / Власників сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, як Додатки і т.п.).

Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством, що регулює загальну захист даних або додатковими документами на використання Сайту.

Сайт може містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти і т.п.). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ в зв'язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сайту, за винятком випадків, коли Сайт на це прямо вказує.

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Власник Сайту / Адміністрація / Представник сайту і особи, представниками яких є Сайт, має право посилати Користувачеві на зазначену ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення про події, що відбуваються в рамках Сайту або у зв'язку з ним і осіб яких він представляє.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства, що регулює загальний захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такі, що не мають юридичної сили, це не означає що решта положень є недійсними або не можуть бути застосовані.

Тимчасове бездіяльність з боку Сайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Сайт права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Сайт відмовився від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.

Всі суперечки щодо Угоди або у зв'язку з ним підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Сайту відповідно до чинного законодавства.

Дана  УГОДА КОРИСТУВАЧА розроблена і діє в рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Справжня Політика є невід'ємною частиною Угоди (далі - «Угода»), розміщеноЇ і / або доступноЇ в мережі Інтернет на домені Сайту, а також інших ув'язнених з Користувачем договорів, або договорів які можуть бути укладені з Користувачем.

Користуючись послугами Сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних сайту (далі - Політикою Конфіденційності), і по своїй волі і в своїх інтересах дає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення , зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів на розсуд. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт / Користувач не повинен передавати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм.

Політика конфіденційності діє відносно всієї персональної інформації, яку Сайт, може отримати про Клієнта / Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.

МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КЛІЄНТА

Сайт може використовувати персональні дані Клієнта / Користувача з метою:

 • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті.
 • Надання Користувачеві доступу до ресурсів Сайту і партнерів Сайту.
 • Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи телефонний дзвінок, напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача, напрямки рекламної та іншої інформації про акції та інші послуги Сайту.
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.
 • Надання Користувачеві оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.
 • Здійснення рекламної діяльності Сайту.

ДАНІ, ЯКІ ЗБИРАЮТЬСЯ ( Персональні дані)

 

Ми збираємо наступну інформацію:

 • Технічна інформація, автоматично збирається програмним забезпеченням Сайту під час його відвідин.
 • Персональна інформація, яку надаєте Ви при заповненні відповідної форми або інформація отримується Сайтом з використанням Користувачем соціальних мереж.
 • Інша інформація надається користувачем на його розсуд. 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Під час відвідування вами Сайту, адміністрації Сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації. Сюди включається IP-адресА Вашого комп'ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім'я Інтернет-провайдера, ім'я домену, тип браузера і операційної системи, інформація про сайт / сторінку в соціальних мережах, з якого Ви перейшли на Сайт, сторінках Сайту, які Ви відвідуєте, дату і час цих відвідин, файлах, Cookie. Це інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності сайту, і використовується при розробці пропозицій щодо його поліпшення та розвитку. Зв'язок між Вашим IP-адресою і Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли це на це є згода і / або вимагає законодавство.

Технічну інформацію про відвідування Сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, НАДАНІ ОСОБИСТО

З метою укладення Договорів Користувач також може надати такі персональні дані про себе або про організацію та її представників в інтересах якої він діє: ім'я, по батькові, прізвище, посаду, номер телефону, додатково можуть надаватися найменування, корпоративні реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер , адреса реєстрації та поштову адресу такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку, і кореспондентський рахунок і т.п.). Зазначені відомості про організації не належать до персональних даних.В целях заключения Договоров Пользователь также может предоставить следующие персональные данные о себе или об организации и её представителях в интересах которой он действует: имя, отчество, фамили

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

Користувач зобов'язаний:

 • Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом в рамках Угоди або укладення Договору.
 • У разі укладення Договору з Власником Сайту оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

Адміністрація / представник Сайту / Власник сайту зобов'язаний:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених цією Політикою конфіденційності.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати без попереднього дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача. Персональні дані Користувача можуть зберігатися в терміни і / або бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством.

Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.